poniedziałek, 26 marca 2012

Post sponsorowany przez słowo "Mentalność"

Mentalność – całość przekonań, postaw, poglądów, sposobu myślenia grupy społecznej (narodu) lub jednostki. [...] Ogólny system zasad, którymi jednostka lub zbiorowość kieruje się przy postrzeganiu, odczuwaniu, wartościowaniu i reagowaniu na życie społeczne, często jest nieuświadomiony. Mentalność może mieć podłoże kulturowe lub może być kształtowana przez czynniki społeczne i środowiskowe.

Należy podkreślić "którymi jednostka kieruje się przy reagowaniu".

Mentalność ma ogromny wpływ na to jak działamy. Wpływa na to jak odczytujemy sytuacje i jak na nie reagujemy. W przypadku gdy mamy grupę osób o podobnej mentalności otrzymamy podobne zachowanie.  Dlatego ważne jest ustalenie czy chcemy aby ludzie byli ludźmi czy "mrówkami". Jeżeli "mrówkami" to następne działania muszą się skupić na wytworzeniu czynników społecznych i środowiskowych aby utrzymać taką samą mentalność. Aby ludzie tak samo oceniali i tak samo działali. Jak można się domyślić taka postawa była na rękę różnej maści dyktatorom. Propaganda nie tylko służy do tuszowania kłamstw. Przydatna jest do podsuwania wzorców. Do indoktrynacji osób i narzucenia woli. 

W serialu X-files było słynne hasło "Trust no one". Nie ufaj nikomu. Nie ufaj nawet sobie? Mentalność jest niebezpieczna właśnie z tego powodu, że to my podejmujemy decyzje. Nie mamy wątpliwości do własnych działań. Tylko te działania wynikają czasem z mentalności, którą mógł ktoś nam narzucić. Np. rodzice, przyjaciele lub jakieś inne źródło.

Amerykański satyryk John Olivier z The Daily Show postanowił się zainteresować polityką zagraniczną USA. W 3-ciej części programu mamy prześmiewczy reportaż o zablokowaniu finansowania UNESCO. Organizacji ta wspiera edukacje i walkę z analfabetyzmem w różnych zakątkach Ziemi. Obcięcie funduszy spowodowało zablokowanie wielu programów, których celem było poprawienie standardów życia wielu ludzi. W około 18 min programu. Pada stwierdzenie "proszę pamiętać to my jesteśmy dobrzy". Czyli nie ważne co robimy to zawsze jest dobre bo my jesteśmy dobrzy.

Należy wątpić, należy zadawać trudne pytania. Bo jak wszyscy osiągniemy jedną mentalność to może spory się skończą ale nie zauważymy zagrożenia i skończymy się my.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz